Om Maran

Under det tidigt 1990-talet började Piteå Folkets Hus att arrangera något som de kallade för dansmaror, extra långa danskvällar lite utöver det normala. Idén inspirerade arrangerande kollegor nedefter norrlandskusten och 1995 arrangerade Örnsköldsviks Folkets Park den allra första Ö-viksmaran, ett arrangemang som sedermera kommit att bli normerande för denna typ av tillställning. Två gånger per år har Maran arrangerats, helgen efter den första måndagen i september samt första hela helgen i februari, och är det enda arrangemang i sitt slag med musik 8 timmar nonstop både fredag och lördag till tre orkestrar varje kväll. Maran har dragit storpublik från hela landet och under många år har det till och med arrangerats "all-inclusive" busscharter från bland annat Stockholm och Göteborg. Att Ö-viksmaran kommit att bli ett unikum, ett original och förebild, är mycket tack vare ett långsiktigt och konsekvent arrangerande, en norrländsk klassiker med allt vad det innebär, inklusive strikt tillämpande av Damernas & Herrarnas.

Efter en försäljning av Ö-viksparken 2013 stod dock plötsligt Örnsköldsviks folketsparkförening utan arena och dess verksamhet avvecklades, Vintermaran i februari 2013 riskerade att bli den sista Maran. För att rädda kvar detta traditionstyngda arrangemang blev därför en ny lösning nödvändig och med samlade krafter förde Programbolaget och arrangörsentusiaster Maran till ny adress på en annan rymlig, ändamålsenlig och fin folkpark nämligen Parkaden i Härnösand, tio mil söderut från Örnsköldsvik. Att flytta ett så inarbetat och unikt arrangemang som Maran görs inte med enkelhet, men högt ställda ambitioner att på alla sätt förvalta Maran och slå vakt om alla de positiva värden som publik och orkestrar genom åren kommit att förknippa med Ö-viksmaran gjorde det hela möjligt. Den första Höstmaran i Härnösand i september 2013 blev en formidabel succé och tillsammans bevisade vi att Marans själ sitter i arrangemanget som sådant och inte nödvändigtvis i en viss lokal eller för den delen i en viss stad. Den lyckade premiärmaran i Härnösand följdes traditionsenligt upp med den första Vintermaran på Parkaden i februari 2014, där Maran på nytt befäste sin ställning och många talade lyriskt om arrangemanget som den bästa Maran någonsin.

Att Maran är ett unikum bland arrangemang som står över världsliga aspekter som fysiska lokaler och exakt geografisk plats har bevisats och Parkaden i Härnösand visade sig samtidigt vara en väl så god arena för Marans förläggning. När vi tog över som arrangörer var det dock med avsikten att bevara Maran samtidigt som vi ville att den skulle fortsätta att utvecklas likt den gjort under sina tidigare 19 år, varför vi inte avsåg att låta de lyckade höst- och vintermarorna på Parkaden låsa fast våra referensramar och ambitioner. Från första stund när räddningsinsatsen och flytten genomfördes 2013 fanns en tanke och en dröm om att ännu någon gång kunna välkomna Marans gäster till Örnsköldsviks Folkets Park, en dröm som förvandlades till verklighet när vi i september 2014 återvände till Örnsköldsvik. Publikens gensvar lät inte vänta på sig och återkomsten blev sannerligen en fantastisk upplevelse för såväl gäster som personal och orkestrar. Den efterföljande vintermaran i februari 2015, tjugo år efter den första Ö-viksmaran och två år efter den sista Maran i Folkets Parks egen regi, slöts ännu en cirkel och vi vågar påsta att det blev den arrangemangsmässigt bästa Maran någonsin. När vi sedermera på nytt intog Ö-viksparken för Höstmara i september 2015, med fyra maror på två arenor och ett otal andra arrangemang i ryggen, kändes det som att vi uppnått fulländning.

Med ännu ett ägarbyte för Ö-viksparken under hösten 2015 och nya ägare vars ambitioner för lokalerna satte gränser för möjligheterna till större arrangemang markerades slutet på parkens 30-åriga era som nöjes- och danspalats. Det innebar givetvis en sorglig sorti för Maran som för andra gången tvingades att lämna Ö-viksparken. Vi valde dock att se på situationen från den ljusa sidan och tacksamt konstatera att vi fick chansen att för en tid ta Maran tillbaka till Ö-vik och göra ännu tre maror på den legendariska Ö-viksparken, tre helt fantastiska maror som vi är oerhört stolta över att ha fått arrangera och som vi aldrig skall glömma. Därmed inleddes dock en  ny era där vi fick börja om på den arena där vi hösten 2013 tog våra första steg som marans arrangörer, på Parkaden i Härnösand. Parkaden, en anläggning vilken under de senaste åren genomgått väsentliga upprustningar som på intet sätt förändrat lokalerna till det sämre för marans syften, har ett dansgolv som till storlek matchar Ö-viksparkens. Med därtill väl tilltagna och ändamålsenliga kringutrymmen så är Parkaden egentligen den perfekta arenan för Marans genomförande. Med Vintermaran 2016 tog vi åter Parkaden i besittning och det blev ett avstamp som vi sent skall glömma. Höstmaran 2016 kunde vi sedan för första gången planera en mara utan osäkerheter kring ort och lokal, något som givetvis kändes enormt befriande. I det skedet utlovade vi att genomföra tio maror och i februari 2018, fem år efter den sista Maran i Örnsköldsviks Folkets Parks egen regi, hölls den tionde Maran i modern form, i Härnösand, på Parkaden.

 

Pressmaterial

 

Klicka på bilden för att ladda ner en fil med pressmaterial.