Fotoregler

Fotografering på Maran är tillåten endast under förutsättning att fotografen godtar de regler som gäller, nämligen följande:

1) För bilder som läggs ut offentligt skall fotografen via e-post till info@maran.nu meddela Marans arrangörer länk till den plats där bilderna återfinns så att dessa länkar kan samlas på webbplatsen maran.nu. Fotografer som välkomnar att deras bilder används av Marans arrangörer i framtida marknadsföring av kommande Maror får gärna delge sitt medgivande i detta meddelande.

2) Bilder som publiceras offentligt får ej förvanskas med vattenstämplar eller dylikt över vitala delar av bilden.

3) För alla bilder som tas på Maran och publiceras offentligt gäller licens CC BY-NC-SA, oavsett vad fotografen märker sina bilder med. Vi uppmuntrar fotografer att märka sina bilder med detta, och/eller med sitt namn, på ett tydligt men diskret sätt.

Ovanstående regler syftar till att säkra våra gästers intressen avseende tillgänglighet och enskilt bruk av de bilder som tagits på Maran.