Maran retirerar

Maran meddelar - Maran kvarstannar i sitt ide!
(2022-07-08)

För snart två och ett halvt år sedan genomförde vi den helt makalösa Vintermaran 2020, förmodligen det sammantaget bäst genomförda och mest lyckade arrangemang vi gjort. Efter 14 maror på rad var det väl ingen av oss som då kunde föreställa sig att denna Vintermara inte bara skulle markera zenit utan även en slutpunkt.

Med två ödelagda år i ryggen har världen hunnit förändras på många olika sätt och det är allt annat än en självklarhet att återuppta verksamheten där vi slutade, hela samhället har förändrats. Publikunderlaget är inte längre detsamma, alla de arenor där vi varit verksamma har genomgått omvälvande utmaningar som på olika sätt innebär nya förutsättningar, de ekonomiska ramarna som redan var hårt pressade har på olika fronter töjts till bristningsgränsen, och vi som kallar oss Lejonsson har även vi förändrats och kommer att genomgå fler förändringar för att anpassa oss till att verka under rådande villkor. Att återstarta har varit långt kämpigare än vi hade kunnat tro och har i realiteten inneburit mer av en nystart än en återstart.

En sammantagen konsekvens av flera olika påverkansfaktorer är att det inte blir någon Höstmara 2022. Sedan 2013 har vi, Lina och Lars-Erik, tillsammans med en stor samling fantastiska medarbetare gjort Maran till det starka varumärke den blivit, det har varit fantastiskt roligt men också extremt slitsamt. Vi tvingades till ett ofrivilligt stopp, nu väljer vi att förlänga detta stopp. Att Maran kvarstannar i sitt ide denna höst innebär inte att vi stänger dörrarna för en återkomst, men vi ger inte hellre några utfästelser här och nu. Lejonsson ömsar skinn och vad det kommer att innebära för Marans framtida förutsättningar återstår att se. Finner vi den rätta platsen, det rätta tillfället och den helt igenom rätta känslan för att skapa Maran på nytt så är en framtida Mara inget vi utesluter, men om så sker kommer det att vara av 100% lust, inte någon plikt.

Somriga kramar till marans alla vänner från oss!
/Lars-Erik och Lina

Maran meddelar - Ingen Vintermara 2022!
(2021-12-13)

Visst hyste vi hopp om att Maran kanske skulle kunna återuppstå i februari 2022, men vi hade inte nått så långt som till att samla staben för ett faktiskt beslut. Nu blev dock beslutet ganska enkelt. Maran är vårt flaggskeppsarrangemang som inte förtjänar mindre än att kunna genomföras utan bojor, fritt att välkomna alla och med reella möjligheter till att bli så storlaget som en mara ska vara. De förutsättningarna för att genomföra större arrangemang föreligger inte under rådande omständigheter och därför blir det ingen Vintermara 2022, ett beslut som vi tagit gemensamt med Parkaden.

Maran fortsätter att bida sin tid, liggsåren till trots, och slumrar åter in i drömmar om en återuppståndelse, kanske den 9-10 september 2022.

Maran meddelar - Ingen Höstmara 2021!
(2021-08-19)

Vi har alla försökt hålla hoppet levande så länge som möjligt, band och publik likväl som vi arrangörer. Sedan några veckor har vi dock i realiteten med alltmer svårförnekad tydlighet tvingats att förlika oss med insikten om att även Höstmaran 2021 kommer att gå förlorad. Undantagsbegränsningarna avseende offentliga tillställningar inomhus kvarstår ännu i denna stund på en nivå som omöjliggör arrangemang, och även om det ännu återstår tre veckor till marahelgen så har vi vid det här laget krasst passerat gränsen för att alls kunna gå från noll till allt vad Maran innebär med minutiös planering, fullskalig maraorganisaion och sex band i färdigställning.

Efter 18 månader i ide börjar Marans lekamen nu kännas tunn och bräcklig. Om den överlever ytterligare sex månader i dvala återstår att se, men låt oss hysa hopp om en återuppståndelse för Vintermara den 4-5 februari 2022.

Maran meddelar - Ingen Vintermara 2021!
(2021-01-15)

Det är nu snart fem månader sedan vi uppgivet tvingades konstatera att Höstmaran 2020 inte skulle få genomföras. Då fanns det inte i vår föreställningsvärld att den proklamerade nedstängningen av samhället skulle bestå ända in i nästa år och vi planerade således för en Vintermara i februari 2021.

Nu har det nya året tuffat igång men järngreppet har snarare blivit hårdare än lättats upp. Maran vänder sig därför i sitt ide och somnar om, med fortsatt hopp om en möjlig framtida återkomst. De datum som enligt traditionen gäller för Höstmaran 2021 lyder 10-11 september.

Maran meddelar - Ingen Höstmara 2020!
(2020-08-23)

Maravänner, knappt tre veckor återstår nu till helgen för den Höstmara vi sett fram emot sedan den galna rekordvintermaran i februari. Banden var tidigt bokade och i slutet av maj slutförde vi arbetet med allt marknadsföringsmaterial, tidigare än vanligt. Aldrig kunde vi då föreställa oss att även allt detta förarbete skulle vara förgäves, men den allmänt otrevliga stämning som då rådde kring allt som gällde arrangemang gjorde att vi bestämde oss för att avvakta lite med "släppet" tills förutsättningarna ljusnade. Därefter har vi väntat, och väntat, och väntat, utan att veta något mer än någon annan och således har vi inte haft några besked att ge, inget att säga.

Nu står det dock klart att tidigare restriktioner och förbud mot arrangemang kvarstår, varför Höstmaran 2020 inte kommer att kunna genomföras. Det här är förkrossande tråkigt, men inget vi kan råda över. Därtill är det snart sex månader långa embargot mot evenemangsbranscherna verkligt oroande. För oss som värnar danskulturen står det klart att vår bransch knappast kommer att vara sig lik när detta släpper, vi kan bara göra allt vi orkar och förmår för att ta oss igenom till andra sidan. Vår största sorg i detta är, trots de tunga frågorna kring verksamhetens överlevnad, saknaden av mötet med er gäster, lönen för mödan vilken ger den energipåfyllning som hela tiden peppar oss att fortsätta sträva framåt. Vi saknar er...gränslöst!

Maran retirerar nu och bidar tiden. Maran är dock, som vi vet, ett svårkuvat väsen som knappast låter sig hunsas och tyglas i längden. Maran lär slå tillbaka, med mångdubbel kraft, så boka in den enligt traditionen givna februarihelgen 2021, datumen är 5-6 februari.